Абдулрахман Акра - поезия

Abdulrahman-AkraД-р Абдулрахман Акра е палестински поет-лирик и медик-физиолог, който пише на български и на арабски. Завършил е Медицинската академия в гр. Варна.

Гордост

Падат на земята жълти листа,
лицето на деня е вече сиво.
Есен е в клетите ни сърца
и в душите наши е горчиво.

 

Миражи са били мечтите празни,
лъжа обещанието е било.
Пред съд любовен вече сме виновни,
но отричаме вината си лъжливо.

Когато утре пролет ще разцъфне
и дечица наивни ще играят,
ти ще подслушваш жасмините увехнали
в стари вази как ще ни проклинат.

Когато в лято луна сребриста мига
с палаво око посред нощта,
ще ти напомня за обичта щастлива,
задушена с ръце на гордостта.