Изложба живопис

KOMSCHIN-IZLOZHBA-01Един от големите български художници Димитър Митов-Комшин, който има какво да каже, го прави чрез прекрасните си живописни платна в своята единадесета самостоятелната изложба на Шипка. 6, в София.

Този художник поема предизвикателството да покаже, че всички жанрове, техники и стилове са еднакво важни, да се намери подходящия начин, за да се разкаже чрез визуалното изкуство нещо значително на публиката. Това могат да бъдат импресионистични моменти, експресионистични схващания и отразяване на тяло и дух или естетически ориентирани живописни експерименти. Всичко това създава създава многообразието на тази великолепна изложба.

 

KOMSCHIN-IZLOZHBA-2KOMSCHIN-IZLOZHBA-3KOMSCHIN-IZLOZHBA-4KOMSCHIN-IZLOZHBA-5