Решение на ЦИК за назначаване на съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

izbori-urnaЦентрална избирателна комисия

РЕШЕНИЕ
№ 2507-НС
София, 29.04.2013

ОТНОСНО: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.


На основание чл. 26, ал. 1, т. 5, чл. 37 и 38 от Изборния кодекс, Решение № 2444-НС от 18.04.2013 г. на ЦИК, писмо № 1332-НС от 29.04.2013 г. на Министерството на външните работи, протокол от проведени консултации при заместник-министъра на външните работи, оправомощен от министъра на външните работи, от 24.04.2013 г., и при постигнато съгласие за съставите на СИК извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Централната избирателна комисия
 
Р Е Ш И :

І. НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии извън страната за гласуване в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

 

Решението може да видите ТУК