Списъците на заявилите желание да гласуват в чужбина не са класифицирана информация

izbori11В изпълнение на чл. 44, ал. 8 от Изборния кодекс на Република България,  МВнР е задължено не по-късно от 18 дни преди деня на изборите да публикува на своята интернет страница и на страниците на дипломатическите и консулските представителства списъци на българските граждани, заявили желание да гласуват в чужбина. Публикуването на списъците дава възможност на българските граждани, чиито заявления не са приети за валидни, да се възползват от законовото си право да оспорват това решение пред ЦИК.

 

ЦИК е утвърдила съответния формат на списък за обявяване със съответните реквизити, които включват и имената на подалите заявления лица. Това се отнася и до съставянето на списъците на желаещите да гласуват български граждани в Ислямска република Афганистан.

Не намираме законово основание разпоредбите на Изборния кодекс и решенията на ЦИК да не бъдат изпълнени от страна на МВнР.