Заключителни презентации на интердисциплинарния проект „Текстът Левски- прочити в свой и чужд контекст"


LevskiНа 16.6 2014 от 19.00 ч. в семинарна зала 1 в Института по Славистика към Виенския Университет студенти от Пловдив, София, Фрайбург (Германия), Познан (Полша) Страсбург (Франция) и Виена (Австрия) ще се представят своите лични впечатления и заключителните презентации към проекта „Текстът Левски- прочити в свой и чужд контекст".

В програмата още: Проф. д-р Любка Липчева ще представи сборника, който включва статиите на студентите и ще коментира новите перспективи на изследване; г-жа Дора Чаушева, Директор на Националния музей „Васил Левски" в Карлово, ще представя мултимедиална презентация; Проф. д-р Иван Стоянов ще представи революционера Левски в духа на Европейското демократично движение на 19 век (Мацини, Кошут, Херцен, Петьофи и др.)