Проект Tell Me a Story

tell-me-a-storyTell Me a Story e проект на Търговско-промишлена палата - Добрич, който се опитва да промени туристическото възприемане на местата, стандартните, клиширани разходки. Проект, в който малките истории, преразказвани в продължение на години, стават важни, превръщат се в посредници между хора от различни страни, предавайки атмосферата и духа на местата.

Това е проект за оригиналността в екскурзоводство. Целта му е да подкани екскурзоводите да ползват различни градски истории в своите беседи, да надникват отвъд историческите и географски книги, да правят своите изследвания в сърцето и душата на града и да покажат на туристите истинската атмосфера на мястото. И да го направят на различни езици.

Около идеята, родена в България, се обединяват партньори от осем европейски страни, които откриват интересни истории за различни градове и региони в Европа. Това са: Бон във Франция (Бургундия), Moнтепулчано в Италия, Пулкау в Австрия, Ротердам в Холандия, Toрo в Испания, Трансилвания в Румъния и Добрич в България.

Събраните (авторски или адаптирани) истории са публикувани на уебсайта на проекта(www.tellmeastory.eu), а част от тях влизат и в книга. Предназначението на тази селекция е, от една страна, да служи като вдъхновение и подсказка за нови идеи, а от друга, на тяхна основа е разработен онлайн езиков самоучител на български, холандски, френски, унгарски, немски, италиански, румънски и испански.

Проектът Tell Me a Story ще бъде представен публично на 26 септември 2014 г., Европейския ден на езиците, в сградата на Карлскирхе във Виена, от 15.00 часа.
Tell me a Story е съ-финансиран от Програма „Учене през целия живот", Ключова дейност 2:Езици, на Европейската комисия.